Vraag belastingvrije vergoeding contributie aan

Als je lid bent van een landelijke politievakbond, mag je de vakbondscontributie uitruilen via de RAP. Je mag een belastingvrije vergoeding aanvragen voor de contributie van maximaal twee vakbonden. Gemiddeld is het voordeel 49,08% van jouw jaarlijkse contributie. Het voordeel is afhankelijk van je inkomen.

 Ook nog niet genoten maanden opgeven

De bron Eindejaarsuitkering blijft beschikbaar tot 31 oktober. Na 1 november kun je tot 1 december nog wel de overige bronnen die beschikbaar zijn gebruiken.

Je kunt dit doen via de tegel Flex Benefits > 'Overige vakbondsjaarcontributie' (jaarlijks zelf indienen). Bij deze optie voeg je dan wel bewijsstukken van het hele jaar minimaal tot en met augustus toe.

Wil je meer informatie?
Je leest meer informatie op de intranetpagina's Bedrijfsfitness, Vakbondscontributie, Fiets voor woon-werkverkeer en bij de RAP-regeling.

Voor vragen neem je contact op met de Servicedesk HR via (088-161) 12 13 (op werkdagen van 07.30 - 17.30 uur). Of gebruik je het contactformulier van de Servicedesk HR.


Nieuwsoverzicht