Wat vind jij van ‘niet’?

 Administratief-technisch. Niet-operationele sterkte. Niet-blauw. Ondersteunend. Vind jij dat er een andere term moet komen en zo ja, welke? Of horen we allemaal bij de politie en is zo’n onderscheid ouderwets? We zijn benieuwd naar jouw mening. Laat het de kerngroep Bedrijfsvoering weten.

 

De kerngroep Bedrijfsvoering voert namelijk achter de schermen al enige tijd gesprekken over hoe het anders kan. Omdat het doel van de campagne Taal doet ertoe [link naar onderstaand artikel] ons allemaal aangaat, willen we deze dialoog breder voeren en alle leden oproepen om mee te doen.

(G)een indeling?
Hebben we een indeling nodig? Zo ja, welke indeling of term doet wel recht aan de politie die wij willen zijn en draagt bij aan saamhorigheid in plaats van verwijdering?

Deel vooral praktijkvoorbeelden, voorbeelden van hoe het onderscheid niet-operationele sterkte (NOS) / operationele sterkte (OS) negatief uitpakt of voorbeelden van een indeling die wel werkt.

Korpschef
Onze nieuwe korpschef geeft aan dat we werken aan veiligheid. Het draait daarbij om rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid. Dat geldt ook voor hoe wij intern met elkaar omgaan. Ondanks dat het misschien niet zo makkelijk is om NOS/OS te vervangen, roepen we ook onze korpschef op om hier actief mee aan de slag te gaan, intern en in dialoog met de buitenwereld.


Nieuwsoverzicht