Willy Valckx herbenoemd in Centraal Bestuur CMHF

Willy Valckx is vandaag herkozen als VMHP vertegenwoordiger bij het Centraal Bestuur van de CMHF.

De CMHF *) is een onafhankelijke koepel van 43 beroeps- en belangenverenigingen.

De verenigingen zijn binnen de CMHF gegroepeerd in acht sectoren. Wanneer een vereniging zich bij de CMHF aansluit, wordt zij ondergebracht bij één van deze sectoren.

Het Centraal Bestuur (CB), bestaande uit dertien leden, bepaalt het centrale CMHF-beleid. Het CB baseert zich daarbij op besluiten van de Ledenraad. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de Ledenraad benoemd op voordracht van het Centraal Bestuur. De overige bestuursleden worden door de Ledenraad benoemd, voordracht van de CMHF-sectoren. Elke sector heeft recht op een CB-zetel. De resterende zetels worden naar rato van het ledental verdeeld over de sectoren met de meeste leden.

*) Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen.


Nieuwsoverzicht