Een tegengeluid

De samenwerkingsplannen van de vier politiebonden worden niet door iedereen in eerste instantie gesteund. Het is dan ook goed om het er met elkaar over te hebben, zoals tijdens kaderdagen en andere bijeenkomsten. Leo Smalt, hoofdbestuurslid van Equipe, heeft openlijk zijn bezorgdheid geuit: “Ik wil dat het geluid van Equipe op enige wijze wordt vastgelegd. Ik vind dat dat nu onvoldoende is geborgd.” 

Leo heeft het over de verkenning van de samenwerking tussen de vier bonden waarvoor nu drie modellen op tafel liggen. Hij en anderen ervaren dit als het definitief samenvoegen van de vier bonden. Een ander lid uit ook zijn bezorgdheid, begrijpt de uitdagingen waarvoor Equipe en andere bonden zich gesteld zien. Echter, benadrukt dat de maatschappelijke binding met vakbonden of verenigingen niet meer van deze tijd is. “Vooral jongeren vinden dat lastig, die willen meer vrij zijn.” 

Bestaansrecht
Leo zegt hierover: “Het probleem is dat Equipe te weinig mensen heeft die iets voor Equipe willen of kunnen doen. Als wij de vereniging hoog willen houden, kost ons dat heel veel moeite. Het wordt steeds moeilijker om bijeenkomsten te organiseren. Het kost te weinig mensen te veel tijd. Ons ledenaantal groeit nauwelijks meer. Het wordt moeilijker voor Equipe om op alle onderwerpen mee te praten. Ons bestaansrecht wordt minimaal. Dat is een probleem, dat moeten we niet ontkennen.” 

Mis uitleg
Hetzelfde lid als hierboven: “Er wordt nu een koers uitgezet die heel hard gaat. Ik mis de gezamenlijke doelstelling. Waarom kiezen wij voor deze oplossingsrichting? Waarom doen we dit? Is het alleen schaalvergroting? Ik mis de uitleg, het belang. Maak uitlegbaar waarom je dit pad inslaat. Er zijn Equipers die zeggen: ‘als we niet fuseren, dan heeft Equipe geen toekomst. Er is geen andere optie.’ Dat is natuurlijk niet zo. Er is altijd een optie.”

Minder vertegenwoordigd
Ook Leo is kritisch over de oplossingsrichting. “Ik voorzie dat het plan, zoals de voorzitters hebben bedacht, als volgt uitwerkt: Er is straks slechts één grote politiebond en de constructie maakt het nagenoeg onmogelijk om een nieuwe vakbond of (vak)vereniging op te richten. Je doet alsof er vier bonden blijven bestaan, al wordt het na twee jaar al één bond (stichting) waar alle bondsbestuurders in zitten. Die praten dan met één mond. Die vakbond zal het geluid gaan laten horen van de gewone diender. Daar is niets mis mee, maar als jij in de bedrijfsvoering werkt, hoog opgeleid of leidinggevende bent, dan voel jij je minder vertegenwoordigd. Ik vind dat er iets te kiezen moet zijn en dat is fijn in de huidige situatie, waar iets te kiezen valt.”

Identiteit?
Leo is van mening dat veel leden voor Equipe hebben gekozen omdat het geen traditionele vakbond is. “Het is een vakvereniging. Een groot netwerk, dat discussieert, zorgt voor een goede cao en behartigt de belangen van de individuele leden. Ons motto is niet voor niets: de kracht van het argument.” Hij vreest dat leden hun lidmaatschap zullen opzeggen als de keuze zou vallen op een samenvoeging en dat Equipe haar eigen identiteit zal verliezen. Hij is ervan overtuigd dat Equipe veel collega’s vertegenwoordigt die niet lid zijn, die dezelfde idealen delen als de vereniging. Hij wil niet dat dit verloren gaat en dat Equipe opgaat in een samenvoeging waar maar één geluid te horen is. Hij vindt dat de inhoud die Equipe vertegenwoordigt belangrijk is en dat dit behouden moet blijven.

Borgen
Onze kwartiermaker Willy Valckx namens Equipe gaat proberen om binnen de beoogde samenwerking specifiek aandacht te borgen voor hoger opgeleiden, leidinggevenden en de bedrijfsvoering. Zo zou deze groep binnen cao-onderhandelingen altijd een punt mogen binnenhalen. Leo: ”Als we dit voor elkaar kunnen krijgen en afspraken kunnen borgen, dan scheelt dat natuurlijk enorm.” 

Weg
Toch blijft Leo kritisch: “Wat ik mis in de discussies, is dat er niet wordt ingegaan op het argument dat we een recht van bestaan hebben, misschien wel meer dan ooit. Ik vind het argument ‘er is geen andere weg’ te kort door de bocht. Misschien zijn we over tien jaar weg, maar misschien ook niet. Eén ding weten we zeker: als we gaan samenvoegen, zijn we binnen een paar jaar weg. Er is daarna geen weg terug.” 

Uitdaging
Leo ziet juist een kans voor Equipe: “Ik zou de uitdaging wel aan willen gaan en dat we kijken hoe lang de vereniging Equipe kan overleven. Het zou best zo kunnen zijn dat het een impuls geeft om naast de grote bond te overleven. Dat we gaan groeien. Misschien dat leden van de andere bonden dan lid gaan worden van Equipe, juist vanwege de kracht van het argument.”


Nieuwsoverzicht