Proces verkenning samenwerking toegelicht

Hoe zou de samenwerking tussen de vier bonden er concreet uit kunnen zien? De komende tijd worden de kaderleden geïnformeerd over drie modellen. Vanuit Equipe zijn Vanessa van den Berg en Willy Valckx bij de uitwerking betrokken. Programmamanager Caroline Bonekamp licht in dit artikel het proces toe.

Caroline Bonekamp die in het voortraject samen met Ton Rodrigues verkenner was, legt uit dat eerst de kaderleden van de vier bonden geïnformeerd worden, voordat de inhoud met alle leden gedeeld wordt. Ze kan daarom niets over de inhoud vertellen maar uiteraard wel iets over het proces.

Achtergrond
“In 2021 ben ik in opdracht van ACP en NPB begonnen met een eerste verkenning. We moesten uitzoeken of er überhaupt draagvlak is om de samenwerking te onderzoeken. Ton en ik hadden daarvoor gesprekken met een dwarsdoorsnede van deze twee bonden, met onder andere leden, kaderleden, OR-leden en postactieven.” 

Aansluiten Equipe
“Halverwege dit proces wilden Equipe en ANPV ook aansluiten bij deze verkenning. Ton en ik waren al gestart en wilden een betrouwbare gesprekspartner blijven. Daarom zijn we naast de verkenning voor de NPB en ACP een tweede verkenning gestart die alle vier de bonden omvatte, eveneens met vele gesprekken. De bottom line was dat er draagvlak was voor een verkenning tot samenwerking,” aldus Caroline.

Dimensies
Het onderzoek van ACP en NPB was eerder klaar en die resultaten werden dan ook eerst gepresenteerd. Op 8 april 2022 kwam Caroline bij onze ALV om de resultaten van de verkenning voor de vier bonden toe te lichten [link naar PPT op Mijn Equipe]. Op 1 september begon zij vervolgens als programmadirecteur met als opdracht de samenwerking tussen de vier bonden verder uit te zoeken. Ze heeft toen zes deelgebieden (hieronder in willekeurige volgorde) gedefinieerd:

  • Afdelingen/kaderleden
  • Werkorganisatie
  • Medezeggenschap
  • Vakcentrales
  • Internationaal
  • Besturen 

Notaris en fiscalist
In alles wat uitgezocht wordt,  wordt rekening gehouden met deze zes dimensies, legt Caroline uit. Daarnaast heeft zij er een notaris ondernemingsrecht en een accountant/fiscalist bij betrokken om te kijken welke juridische vormen mogelijk zijn binnen de samenwerking tussen vakorganisaties. Eind december 2022 heeft zij de eerste uitkomsten hiervan gepresenteerd aan de vier hoofdbesturen. 

Modellen
Dat leidde tot de opdracht om drie modellen verder uit te werken, waarvan één voorkeursmodel dat meer gedetailleerd uitgediept zal worden. Alle modellen werden uitgewerkt met argumenten en zijn inmiddels gepresenteerd aan de hoofdbesturen, de ondernemingsraden van de werkorganisaties NPB en ACP en de werknemers van de ACP, NPB en ANPV (Equipe heeft geen werknemers en geen eigen OR). 

Vervolg
Vanaf begin maart zijn er bijeenkomsten om kaderleden, ook die van onze vereniging (zie dit verslag), mee te nemen in wat er tot nu toe uitgezocht is, hoe het proces gelopen is en zich verder zal uitrollen. Pas als het meer concreet wordt, kunnen alle leden geïnformeerd worden. Vanuit Equipe is Willy Valckx aangesloten bij een ontwerpgroep met deelnemers van alle bonden. Vanessa van den Berg (Equipe) is ambtelijk secretaris van deze groep. Samen met Caroline, de notaris en de accountant zullen de modellen verder uitgewerkt gaan worden.


Nieuwsoverzicht