Pensioenopbouw bij dienstongeval of beroepsziekte

Heb jij een dienstongeval gehad of heb je een beroepsziekte? Is jouw invaliditeitspensioen ingegaan op of na 1 april 1997? Mogelijk moet je actie ondernemen om wel 100% in plaats van 70% pensioenopbouw te krijgen. Wij helpen je hierbij.

 

Sinds 1 januari 2015 is het ABP Pensioenreglement gewijzigd. Gevolg hiervan is dat de volledige premievrije pensioenopbouw voor collega’s met een WAO-uitkering is verlaagd. Ook is besloten dat bij een dienstongeval of beroepsziekte de premievrije pensioenopbouw 100% blijft.

Brief ABP
ABP heeft de doelgroep in april 2015 hierover per brief geïnformeerd. Echter daarin is geen woord gerept over de 100% opbouw bij een dienstongeval of beroepsziekte. Met andere woorden de doelgroep met een dienstongeval of beroepsziekte is zich niet bewust dat voor hen volledige pensioenopbouw gecontinueerd kan worden.

Overzicht
Als gevolg van de wijziging per 1 januari 2015 is de premievrije pensioenopbouw bij degenen die arbeidsongeschikt is geworden, als volgt:

 

Invaliditeitspensioen ingegaan

 
 

voor
1-4-1997

op of na
1-4-1997, maar voor
1-1-2007

op of na 1-1-2007

in alle
gevallen
bij dienst-ongeval of beroep-ziekte

 

Arbeidsonge-
schiktheids-
percentage

meetel-
waarde

meetel-
waarde
vanaf
1-1-2015

meetel-
waarde

meetel-waarde

 

80% of meer

100%

70%

50%

100%

 

65% tot 80%

80%

56%

40%

80%

 

55% tot 65%

60%

42%

30%

60%

 

45% tot 55%

50%

35%

25%

50%

 

35% tot 45%

40%

28%

20%

40%

 

25% tot 35%

30%

21%

 

30%

opm.: als IP is inge-
gaan vóór 1-1-2007

15% tot 25%

20%

14%

 

20%

Vloeit jouw arbeidsongeschiktheid voort uit een dienstongeval of beroepsziekte, én is jouw invaliditeitspensioen ingegaan op of na 1 april 1997, kijk of er bij jou sprake is van volledige pensioenopbouw naar rato van jouw arbeidsongeschiktheidspercentage (zie de meest rechter kolom). In dat geval heb je van ABP een brief daarover ontvangen.

Vragen
Twijfel je of de volledige premievrije pensioenopbouw ingeval van dienstongeval of beroepsziekte bij jou correct is toegepast, stuur ons dan een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met:

  • volledig personalia, incl. geboortedatum;
  • adres, postcode, woonplaats;
  • telefoonnummer waaronder bereikbaar;
  • ABP-klantnummer;
  • sinds wanneer je een invaliditeitspensioen van ABP ontvangt;
  • je arbeidsongeschiktheidspercentage;
  • dat je de VMHP machtigt het nu van toepassing zijnde premievrije opbouwpercentage bij ABP op te vragen.

Achtergrond
ABP hanteert een eigen onderzoek om vast te stellen of er sprake is van een dienstongeval of beroepsziekte, voor welk onderzoek de nodige “bewijzen” aangeleverd moeten worden. Een WAO-uitkering is in principe toegekend vóór 2006, waarbij het voor ABP toentertijd niet nodig was dat voor de volledige premievrije pensioenopbouw “dienstongeval of beroepsziekte” aangetoond moest worden. Er vanuit gaande dat je al meer dan 10 jaar niet meer in dienst bent en de desbetreffende personeelsdossiers conform de Archiefwet inmiddels vernietigd zijn, zal jouw voormalige werkgever geen bewijsstukken meer hebben. Je eigen archief is wellicht nodig.


Nieuwsoverzicht