Politieacties breiden uit: ook minder bekeuren bij snelheidscontroles

Wie te hard rijdt, heeft de kans om er met een waarschuwing van af te komen. Vanaf woensdag breiden de politieacties voor een fatsoenlijk vroegpensioen zich uit tot de snelheidscontroles. Een snelheidsovertreding leidt dan niet automatisch tot een proces-verbaal. Voor lichte overschrijdingen van de maximumsnelheid worden die vaker geseponeerd. Waar het mogelijk is, zetten we toelichtingen op de acties op lichtkranten ter plekke.

Vorige week waren de politiebonden al begonnen met de actie om bij lichtere overtredingen te waarschuwen in plaats van te bekeuren (zie ook dit artikel). In plaats van de bekeuring wordt een speciale bon uitgereikt met uitleg over de actie voor een goede regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU) en de wens voor een veilige dag. Een soortgelijke aanpak wordt woensdag 15 mei overgenomen als het gaat over snelheidscontroles met bijvoorbeeld radar- of lasermetingen. Politiemensen zullen dus vaker lichte snelheidsovertredingen door de vingers zien.

Politiemedewerker beslist
Ook voor dit deel van onze bonnenactie bepalen de deelnemende politiemedewerkers of het afzien van de bekeuring op zijn plaats is. Bij snelheidscontroles geldt dat dan alleen voor de categorie van bepaalde snelheidsovertredingen. Hierbij kan de politiemedewerker die de mobiele of vaste snelheidscontrole uitvoert of beheert, dus beslissen om het proces-verbaal niet door te zetten maar te seponeren, of te waarschuwen. Natuurlijk volgt bij excessieve overtredingen gewoon een proces-verbaal.

Waarschuwende lichtkranten
Om de weggebruikers op de hoogte te stellen van onze actie, vragen we de verkeersteams om mobiele lichtkranten in te zetten als deze op de teams aanwezig zijn. Hierop staat dan bijvoorbeeld de boodschap: Let op snelheidscontrole! Politie in actie voor #goedpensioen. Uiteraard worden de lichtkranten pas ingezet als dit praktisch mogelijk is bij de betreffende snelheidscontroles.

Vanaf 15 mei
De uitbreiding van de actie met de snelheidscontroles gaat op woensdag 15 mei om middernacht in en heeft een doorlopend karakter. De politiebonden hopen dat ze het signaal richting de minister en de regering om een fatsoenlijke RVU nog krachtiger maken. “De verantwoordelijke minister voor pensioenen moet daadwerkelijk stappen zetten om een fatsoenlijke Regeling voor Vervroegd Uittreden voor de politie te regelen. Door de zwaarte van het werk verdienen politiemensen het dat ze de keuze voor een vervroegd pensioen kunnen maken”, aldus de voorzitters van de vier politiebonden. Ze waarschuwen dat als de gewenste reactie vanuit de regering en de werkgevers niet komt, de acties verder verharden.


Nieuwsoverzicht