Theo van der Plas hoofd Operatiën en plaatsvervangend politiechef van de Landelijke Eenheid

De korpschef heeft met genoegen deze benoeming bekend gemaakt. Theo was hoofd van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie. Hij fungeerde verder als hoofd Informatie tijdens de NSGBO’s voor de Nuclear Security Summit en MH17 en vervult deze rol momenteel binnen de NSGBO Contraterrorisme/jihad. De VMHP feliciteert Theo met deze mooie loopbaanstap.

Sinds hij in 1986 als rechercheur bij het Haagse Bureau Neherkade zijn politieloopbaan startte, gaf Theo onder meer als teamleider en bureauchef leiding aan uiteenlopende operationele en ondersteunende politietaken. In 2006 werd hij adjunct-directeur Informatie en Opsporing bij de regiopolitie Haaglanden en vier jaar geleden ging Theo als projectleider Nationale Politie de inrichting en realisatie van de Eenheid Den Haag coördineren.

De korpschef heeft Theo leren kennen als een politieman in hart en nieren, met zeer ruime ervaring die relevant is voor de uitoefening van zijn nieuwe taak. Iemand die aantoonbaar de operatie kan aansturen en weet hoe hij beleid moet ontwikkelen en realiseren. Verder beschikt Theo over het creatieve vermogen dat hem in staat stelde om te innoveren op thema’s als ondermijning, de aanpak van high impact crime en internationale samenwerking.

Theo staat erom bekend dat hij de noodzakelijke veranderingen voortvarend aanpakt en tegelijkertijd de medewerkers als volwassen onderdeel van de organisatie erbij weet te betrekken. Werken binnen een complexe en nauwlettende politiek-bestuurlijk context is hem vertrouwd.

Zijn gedegen kennis en ervaring met politiewerk op regionaal niveau maken Theo bij uitstek geschikt om de verbinding met de andere eenheden te versterken en de taken van de Landelijke Eenheid optimaal te laten vervullen.


Nieuwsoverzicht