Toch graag LFU? Lees dan dit.

In de cao is afgesproken dat medewerkers die in 2019 afzagen van LFU en daarmee aanspraak op de RPU-regeling hebben behouden, eenmalig de mogelijkheid krijgen om terug te komen op die keuze in het eerste kwartaal van 2023. In dit artikel is meer informatie terug te vinden.

Bij de invoering van de LFU-regeling in 2019 kon een groep collega’s kiezen tussen gebruikmaking van LFU óf behoud van de RPU-rechten. Behoorde je tot die groep, koos je ervoor om je RPU-rechten te behouden en heb je daar spijt van? Dan krijg je nu, onder voorwaarden, eenmalig de kans om toch voor LFU te kiezen. Lees even mee.

Cao-afspraak
In de cao is het volgende afgesproken: ‘Medewerkers die bij de invoering van de LFU-regeling een keuzemogelijkheid hadden tussen Regeling Levensfase Uren (LFU) en Regeling Partieel Uittreden (RPU) en RPU-rechten hebben behouden, maar nog niet hebben opgenomen (en dus niet hebben gekozen voor LFU), krijgen eenmalig de mogelijkheid om alsnog voor de LFU-regeling te kiezen. De leeftijdsgroep blijft gelijk: medewerkers die op 1 juli 2018 46 tot en met 54 jaar oud waren.’

Eerste kwartaal 2023
Heb je dus in 2019 afgezien van LFU en daarmee je aanspraak op de RPU-regeling behouden, dan krijg je eenmalig de mogelijkheid om terug te komen op die keuze. Die mogelijkheid wordt in het eerste kwartaal van 2023 geboden. De regeling LFU zal dan voor jou op 1 juli 2023 ingaan.

Voorwaarden

- Je behoorde in 2019 tot de keuzegroep en je hebt destijds afgezien van LFU;

- én, je hebt spijt van de keuze voor RPU;

- én, je hebt nog geen gebruik gemaakt van RPU.

Geldt niet voor
Maak je al gebruik van RPU of heb je al LFU? Dan kun je je keuze niet meer wijzigen.

Let op: overweeg je binnenkort RPU?
Overweeg je om op korte termijn gebruik te gaan maken van RPU? Besef dan dat je daarna géén keuzemogelijkheid meer krijgt.

Bron: nieuwsbrief cao van het korps


Nieuwsoverzicht